BIRKALENDER 2018

Julen 2018 gjorde vi en alldeles egen julkalender i Birkagatan Etts skyltfönster, med 17 luckor istället för 24. Under 17 dagar fram till jul gav vi med illustrationer och text (på instagram) tips på vad var och en kan göra i sin vardag för att bidra till att uppnå de 17 globala målen, som världens ledare har förbundit sig till 
att nå till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa kan kännas övermäktigt och svårt att uppnå och ingen kan så klart göra allt – men alla kan göra något!

KONTAKT

hej@birkagatanett.se

BIRKAGATAN 1

113 36 STOCKHOLMGoogle Maps