DÖBRA

DöBra är ett nationellt forskningsprogram som bedrivs vid Karolinska Institutet och Umeå universit. Forskningen syftar till att utveckla kompetens och stärka individer, närsamhälle och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede.

Birkagatan Ett har tagit fram logotyp och grafisk profil för DöBra samt utvecklat hemsidan www.döbra.se.

KONTAKT

hej@birkagatanett.se

BIRKAGATAN 1

113 36 STOCKHOLMGoogle Maps