CRAFT & INTEGRATION

Med kulturstöd från Stockholm Stad drev vi under hösten 2017 projektet Craft and Integration. Tillsammans med ensamkommande ungdomar, främst från Afghanistan, har vi utforskat olika mönstertraditioner och tekniker för textilt hantverk. Under året arrangerades workshops, studiebesök och en resa till Hälsingland där vi tog fram ett textilt verk tillsammans.

Syftet med projektet var att, utifrån ett gemensamt intresse, lära av varandra, skapa sysselsättning och utöka ungdomarnas kontaktnät.

Se en kort film från resan: https://vimeo.com/246865872

KONTAKT

hej@birkagatanett.se

BIRKAGATAN 1

113 36 STOCKHOLMGoogle Maps